Project Swing förmedlar kontakt mellan instruktörer i west coast swing och föreningar och andra organisatörer som vill arrangera gratis prova-på-kurser. Kurserna är mellan två till fyra timmar och kommer att ge ett smakprov av vad west coast swing har att erbjuda i form av figurer, musik, styling och teknik.

Den viktigaste principen med Project Swing är att göra west coast swing tillgängligt för så många som möjligt. Därför är Project Swings policy att:

Project Swings initiativtagare eller instruktörer inte tar ut något arvode för att hålla en prova-på-kurs. Endast reseersättning utgår, samt ersättning för eventuellt boende om det behövs.

Prova-på-kurserna ska vara öppna för alla deltagare, inte bara för medlemmarna i den förening eller organisation som anordnar kursen.

Kursen ska vara kostnadsfri för deltagarna. Endast i undantagsfall kan föreningen eller organisationen ta ut en mindre avgift (självkostnadspris) för att exempelvis finansiera lokalhyra, och avgiften ska i så fall vara samma oavsett om deltagaren är medlem eller inte.

 

Vill du att Project Swing kommer till dig?

Kontakta oss via info@projectswing.se för att boka en instruktör, någon av eldsjälarna, för en prova-på-kurs.  Efter prova-på-kursen kan Project Swing även hjälpa till att planera efterföljande nybörjarkurser, så att ni i föreningen kan komma igång med egen wcs-verksamhet.