Odd är certifierad av amerikanska Global Professional Dance Instructors Association (GPDIA) och har tagit Advanced Elite examen av Michael Kiehm.
Advanced Elite examen ger rätt att hålla West Coast Swing kurser upp till Advanced nivå i världen samt även utbilda nya instruktörer (instruktörsutbildning i West Coast Swing) för Basic, Intermediate och Advanced nivå i samarbete med GPDIA.

Dansinstruktörsutbildningar via GPDIA gäller internationellt och inte bara i Sverige. Det är dessutom en examen som måste göras för att bli godkänd som GPDIA instruktör till skillnad mot tidigare dansinstruktörsutbildningar sanktionerad av Svenska Danssportförbundets där samtliga deltagare erhöll diplom bara genom att närvara oavsett kunskap.

Läs mer om GPDIA