Dirty Foxx™ – Falun

10:e & 11:e mars 2018 arrangerar Foxytocin en Avancerad foxkurs i Falun.

Axplock från kursen:
– Dirty Foxx™ konceptet.
– Grundläggande dansteknik.
– Avancerad föra/följa teknik.
– Musikalitet.
– Flera olika alternativ för att krydda och utveckla din dans.
– Nya och alternativa figurer.
– Olika foxstilar.

Kunskapskrav
Denna kurs är till för dig som redan kan dansa fox, men som vill utveckla din dans och bli duktigare och få mer verktyg för att anpassa dansen. Du ska ha deltagit i minst två helgkurser eller motsvarande. Det behöver inte vara just Dirty Foxx eller genom Foxytocin 🙂

Preliminära tider
Lördag 10-16.
Socialdans till dator på lördag kväll 19-22
Söndag 9-15

Anmälan och information
via Foxytocin’s websida.